Älä sorru irtosuhteisiin – näin teet tuloksellista vaikuttajaviestintää vuonna 2021

”Meidän yrityksen pitäisi saada äkkiä joku somevaikuttaja puhumaan tuotteistamme. Muillakin on. Tuolla tyypillä on kivoja kuvia ja 60 000 seuraajaa Instagramissa, annetaan hänelle tuotteemme ilmaiseksi, jotta hän voi poseerata sen kanssa kuvassa.”

Edellä oleva teksti on kärjistetty esimerkki siitä, millaisena vaikuttajamarkkinointi yhä monissa yrityksissä näyttäytyy. Tänä päivänä vaikuttajamarkkinoinnin kenttä on Suomessakin ammattimaistunut ja markkinoijien on entistä tärkeämpää miettiä tarkasti, mikä on juuri omalle brändille paras yhteistyön muoto ja miten se palvelee asetettuja tavoitteita.

Vaikka houkutus valita sosiaalisen median seuratuin vaikuttaja on ymmärrettävästi suuri, tärkeämpää on kuitenkin löytää omalle brändille sopiva match; vaikuttaja, joka jakaa juuri sinun brändisi arvot sekä tavoittaa uskottavasti sen kohderyhmän, joka on yrityksellesi olennaisin.

Ihmissuhteissa irtosuhteista voi saada hetkellistä iloa, mutta niillä saavutetaan harvoin pitkällä tähtäimellä toivottua tulosta. Sama pätee vaikuttajamarkkinointiin. Pitkäjänteinen, tavoitteellinen ja sitä kautta molemmille osapuolille hedelmällinen yhteistyösuhde, jossa vaikuttaja seisoo aidosti tuotteen ja brändin takana, poikii takuuvarmasti yritykselle paremman tuloksen ja parhaimmassa tapauksessa edustavan brändilähettilään.

Älä aliarvoi vaikuttajaa – mitoita markkinointi-investointi tavoitteisiin nähden

Vaikuttajatoiminnan ammattimaistuminen Suomessa tarkoittaa sitä, että yhä harvempi on valmis tekemään työtään korvauksetta tai vaihtokaupoilla tuotteita ja palveluita vastaan. Vaikuttajien toteuttama konseptointi, sisällöntuotanto ja muut yhteistyön mallit muodostavat kokopäivätyön, josta odotetaan myös palkkaa. Tuotenäytteillä on paikkansa ja arvonsa, mutta ne eivät yksistään maksa laskuja tai tuo ruokaa pöytään.

Tämän näkökulman unohtava markkinoija voi tänä päivänä antaa yrityksestä epäammattimaisen kuvan, mikä on omiaan luomaan työskentelyyn kiusallisen ilmapiirin. Pahimmillaan vaikuttaja voi kokea pelkkiin tuotetuliaisiin perustuvan lähestymisen jopa loukkauksena, jos yhteistyölle asetetut odotukset on mitoitettu väärin. Tämä taas vaikuttaa suoraan yhteistyön tuloksiin, jossa vaikuttajan tarjoamasta kanavasta ei saada sen kaikkea potentiaalia irti.

Vaikuttajien kanssa työskentely on kaikille tuottavampaa, kun pelisäännöt ovat selvät ja sitä toteutetaan samalla pieteetillä ja arvostuksella kuin muitakin markkinointiviestinnän toimenpiteitä. Parhaimmillaan vaikuttajamarkkinointi ja -viestintä on keskeinen osa markkinoinnin kokonaisuutta ja suhdetyötä brändin merkittävimpien asiakkaiden kanssa, eikä sitä tulisi nähdä yksipuolisesti median tai yksittäisen mainospaikan ostamisena.

Toimisto auttaa suhteen luomisessa

Miten sitten löytää ne omalle brändille sopivat vaikuttajat sosiaalisen median ammattilaisten yhä lisääntyvästä joukosta?

Suomessa vaikuttajat työskentelevät pääosin eri managerointitoimistojen verkostoissa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina, freelancereina. Verkostojen parissa työskentelevillä vaikuttajilla on yleensä manageri, joka osallistuu suunnitteluun, hoitaa sopimusneuvottelut ja muut muodollisuudet, kun taas freelancerit vastaavat kaikesta itse.

Tehokas tapa käynnistää vaikuttajamarkkinointi on käyttää apunaan viestintäkumppania, joka auttaa roolittamaan vaikuttajamarkkinoinnin osaksi suurempaa kokonaisuutta, kykenee viemään suunnitelmat käytäntöön ja on verkostoitunut sekä sisällöntuottajien että heitä edustavien tahojen kanssa. Republicilla olemme panostaneet nimenomaan suhteisiin vaikuttajatoimistojen ja freelancereiden kanssa, jotta pystymme yhteistyössä heidän kanssaan etsimään jokaiselle asiakkaalle sen oikean tyypin.

Jos kokee vaikuttajatyön mittaroinnin ja budjetoinnin vaikeiksi, toimistokumppani voi auttaa tälläkin saralla. Kun käytössä on työkalut, joilla pystytään seuraamaan ja todentamaan vaikuttajayhteistyön kautta tehtyä työtä ja tuloksia, voidaan yhteistyön onnistumista arvioida läpinäkyvämmin.

Kun seuraavan kerran tunnistat polttavan tarpeen kokeilla vaikuttajamarkkinointia, älä sorru hetken riemua tuottavaan irtosuhteeseen, vaan luo brändillesi pitkän aikavälin tuloksellinen vaikuttajasuhde!

–––––

REPUBLIC – Focusing on perspectives, not projects