Pieni on uusi iso – hakukampanjan suunnittelu ja toteutus

LÄHTÖKOHTA

Kajaanin ammattikorkeakoulun haasteena on yleinen ammattikorkeakoulujen laskeva suosio sekä kaupungistuminen, joka vaikeuttaa opiskelijoiden houkuttelua Kainuuseen. KAMKin on ollut myös hankala löytää erottuvuustekijöitä ja kasvattaa tunnettuutta isompien ammattikorkeakoulujen rinnalla.

KAMK:in tavoitteena on kehittyä Suomen parhaaksi ja kansainvälisesti kilpailukykyiseksi digiaikakauden korkeakouluksi, jonka monimuotoisuus, joustavuus ja uudenlaiset tavat opettaa on viety pidemmälle kuin missään muualla.

Avukseen KAMK kaipasi strategista markkinointiviestinnän kumppania, jolla ymmärtää uudistetun strategian ja löytää keinot, joilla hakijamäärät saadaan kasvuun ja brändiä kehitetään entistä vetovoimaisemmaksi.

TOTEUTUS

Republic suunnitteli KAMKille kevään 2020 yhteishakukampanjan, jonka tärkeimmäksi tulostavoitteeksi asetettiin 10 % kasvu hakijamäärissä. Toiveena oli, että kampanja palvelisi myös KAMKin uudistuvaa toimintastrategiaa ja brändinrakennusta.

Kampanjan sydän oli ”Pieni on uusi iso” -konsepti. Sen tärkein viesti oli, että opiskelulla ja työllä on aidosti merkitystä – pienilläkin teoilla voi saada aikaan suuria, jopa globaalin tason vaikutuksia. Samalla nostettiin esiin KAMKin pienuus sen suurimpana vahvuutena: kokonsa ansiosta KAMKilla on mahdollisuus panostaa laatuun, yksilöllisyyteen ja viihtyisyyteen.

Opiskelijat otettiin kampanjan keskiöön. Syntyi idea Hackathonista, jossa pelialan opiskelijatiimit pääsivät kehittämään oman ”Pieni on uusi iso” -teemaisen pelinsä. Voittajaksi valikoitui yksinkertaisella ideallaan ihastuttanut KAMKBALL, joka sai näkyvän roolin kampanjassa.

Kokonaisuudessaan kampanja toteutettiin monikanavaisesti – se sisälsi digitaalista kadunvarsimainontaa, some- ja display-mainontaa, vaikuttajayhteistyötä sekä mediaviestintää. Mainonta jaettiin brändimainontaan, jonka keskiössä komeili KAMKBALL-peli, ja taktiseen mainontaan, joissa haku ja koulutukset tuotiin suoraviivaisesti esille.

 

DOOH 

TULOKSET

Hakijamäärät ylittivät kunnianhimoisen 10 % kasvutavoitteen. Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi viime vuodesta 12 %, ja kaikkien hakijoiden määrä kasvoi peräti 25 %. Onnistumisen taustalla oli paitsi vaikuttava markkinointiviestinnän kampanja, myös KAMKin oma pitkäjänteinen kehitystyö oppilaitoksen vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

Liikenne KAMKin hakusivuille kasvoi 5 %, liikenteestä 42 % tuli mainonnan kautta. KAMKBALL-peliä pelasi liki 10 000 ihmistä, ja pelin parissa vietettiin aikaa yhteensä lähes 500 tuntia.


Asiakkaan kommentti: 

”Päätimme rakentaa uudenlaisen kampanjan korkeakorkeakoulun opiskelija rekrytointiin. Sen ytimenä oli uudistunut strategiamme, jota työstimme yhdessä Republicin kanssa. Strategian pohjalta työstimme yhdessä puhuttelevan konseptin ja toteutimme sen menestyksellä. Kiitos tähänastisesta ja jatketaan kohti kunnianhimoista visiotamme Suomesta oppimisen mallimaana, jossa pienistä ajatuksista kasvaa suuria tekoja!”

– KAMKin rehtori Matti Sarén