Tabletkoulusta Studeoksi – brändin, viestinnän ja markkinoinnin uudistus

LÄHTÖKOHTA

Studeo on sähköisten oppimateriaalien kustantaja, joka tarjoaa myös oman oppimisalustan suomalaisille ala- ja yläkoululaisille sekä lukiolaisille. Perusasteen kouluissa sen kohderyhmään kuuluvat pitkälti koulut ja niiden opettajat – lukiotasolla näiden lisäksi myös itse opiskelijat. Studeon haaste oli, että se kaipasi näkemystä ja keinoja markkinointinsa, viestintänsä ja koko brändinsä kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Studeon pitkäaikainen kumppani Republic tarttui luonnollisesti haasteeseen. Monivuotisen ja kestävän yhteistyön pohjalta tehtiin päätös Studeon brändin, markkinoinnin ja viestinnän uudistamisesta.

TOTEUTUS

Vielä vuonna 2019 Studeo tunnettiin nimellä Tabletkoulu. Uudistuksen myötä yritys sai paitsi uuden nimen, myös uuden visuaalisen ilmeen ja tavan puhua. Projektin yhteydessä suunniteltiin ja toteutettiin myös uusi verkkosivusto, kuvapankki, brändivideo sekä markkinoinnin ja viestinnän konsepti. Vaikka projekti oli laaja kokonaisuus, sen jokaisen elementin tavoite oli sama – uudistaa brändi siten, että se on erottuva ja markkinalle entistä kiinnostavampi.

Koko uudistusprojekti toteutettiin vahvassa vuorovaikutuksessa Studeon tiimin kanssa. Työskentelyyn sitoutettiin koko työyhteisö erilaisten työpajojen ja useiden kommenttikierrosten kautta. Intoa ja innovatiivista näkemystä projektiin toivat lukiolaiset, jotka rekrytoitiin mukaan suunnitteluun omana työryhmänään. Nuoret pääsivät kesätyönään muun muassa ideoimaan uuden Studeon tulevia bränditekoja.

 

Paremman oppimisen puolestaParemman oppimisen puolesta  Uutiskirje

TULOKSET

Studeon brändiuudistuksella haettiin ensi sijassa vahvempaa positiota ja tunnettuutta vakiintuneessa markkinassa. Uudistus lanseerattiin tammikuussa 2020. Samoihin aikoihin järjestetyillä Educa-messuilla uudistuksesta saatiin valtavasti hyvää palautetta niin opettajilta kuin muilta saman alan toimijoiltakin. Konkreettiset tutkimukset uudistuksen vaikutuksista Studeon bränditunnettuudelle ovat parhaillaan käynnistymässä.

Asiakkaan kommentti:

”Republicin tapa rakentaa uutta vahvasti, vuorovaikutteisesti ja kohderyhmää kuunnellen sopi meille erinomaisesti. Brändi täytyy kuitenkin olla ihan ensimmäiseksi sisäisesti hyväksytty ja omaksi koettu. Lopputulokseen olemme tyytyväisiä, samoin uusilta ja vanhoilta käyttäjiltä saatu palaute on ollut positiivista”