Suunto
Uusi kohderyhmä, lisää liiketoimintaa

Lähtökohta

Republic ja Suunto aloittivat yhteistyön vuonna 2012. Republic vastaa Suunnon Suomen viestinnästä. Yksi yhteistyön tavoitteista on ollut viestiä Suunnon tuotteista entistä monipuolisemmin naiskohderyhmälle ja kasvattaa tätä kautta kyseistä kuluttajaryhmää.  Yhteistyön alkaessa Suunnon käyttäjistä vain murto-osa oli naisia.

Toteutus

Suunnon viestintään otettiin aktiivisena osana mukaan lifestylemedioille viestiminen sekä vaikuttajaviestintä. Samaan aikaan Suunto panosti entistä vahvemmin myös tuotesuunnittelussa naiskohderyhmään julkaisemalla ensimmäisen naisille suunnatun kellonsa vuonna 2016. Uusimpana tuotteena toivotulle kohderyhmälle julkaistiin keväällä 2018 Suunto 3 Fitness -kello.  Tuoteseedauksien sekä erilaisten tapahtumien ja yhteistyöprojektien kautta tuetaan uusien tuotteiden lanseerauksia sekä jo markkinoilla olevia tuotteita. Vaikuttajat on nostettu viestinnän keskiöön ja heidän kanssaan tehdään jatkuvaa, pitkäkestoista yhteistyötä.

Tulokset

Tänä päivänä Suunto 3 Fitness -käyttäjistä lähes 3/4 on naisia. Suomessa saadut tulokset ovat olleet esimerkkinä myös muille markkinoille onnistuneesta kohderyhmän kasvattamisesta viestinnän keinoin.