Lähitaksi | Taksini

Lähtökohta

Republicin ja Suomen suurimman taksiyhtiön, Lähitaksin yhteistyö alkoi keväällä 2018. Edessä oli murroksen kesä ja loppuvuosi – taksialan kilpailu vapautui. Kilpailun kiristyminen ei merkinnyt vain kuluttajien lisääntyvää valinnanvapautta, vaan myös taksinkuljettajilla olisi pian enemmän työnantajia valittavanaan.

Toteutus

Emme lähteneet tekemään vain mainoskampanjaa – teimme muutoskampanjan. Rakensimme Lähitaksille kolmiulotteisen muutosstrategian, joka koostui ulkoisesta viestintäkokonaisuudesta, applikaatiokehityksestä ja palvelumuotoilusta, ja sisäisen viestinnän ja kulttuurinmuutoksen suunnitelmasta.

Kuljettajien sitouttaminen muutosten taakse ja erinomainen palvelumielikuva nousivat niin oleellisiksi kampanjaelementeiksi kuin kilpailueduiksi.

Tulokset

Moniulotteinen viestinnän, palvelukehityksen ja mainonnan, sekä sisäisen innostamisen ja kulttuurinmuutostyön yhdistelmä aikaansai kasvun, joka ylitti asiakkaan odotukset.

Republicin visioima ja yhdessä kehityskumppanin kanssa luoma uusi Taksini-applikaatio ohitti käytöllään vanhan Lähitaksi-sovelluksen käyttäjämäärät alle kuukaudessa. Sisäinen viestintä ja innostustyö sitoutti yli 1000 Lähitaksin kuljettajaa markkinoimaan sovellusta – tavoite ylitettiin 600 prosenttisesti. Taksini-alue laajeni jo vuoden 2018 aikana, kun lanseerausvaiheen alueiden lisäksi palvelua otettiin käyttöön myös muualla maassa.

Republicin toteuttaman viestintätyön ansioista Lähitaksi pysyi jokaviikkoisena puheenaiheena ansaitussa mediassa, toukokuusta aina aivan vuoden 2018 loppuun asti. Paljastustilaisuuksien, tiedotteiden ja Lähitaksin antamien haastatteluiden ansiosta Lähitaksista kirjoitettiin sadoissa uutisartikkeleissa, niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla.

Nyt, haastavan murrosvaiheen jälkeen, Lähitaksi on yhä Suomen suurin.